9789065050779

grid-view list-view
 • Onder Elims palmboom. Een woord vooraf, een korte levensbeschrijving en negenentwintig preken.

  Aanbieding! 18.50 10.00 Auteur: Kievit, Ds. I.
  Uitgever: Van Horssen - Putten 2010

  Gebonden, 277 blz. NIEUW!
  1. Mijn Verlosser leeft (Job 19 : 25a)
  2. De verwachting van de hoop (Job 19 : 25b en 27)
  3. Zie, Ik kom (Psalm 40 : 8)
  4. Het welbehagen van God (Psalm 40 : 9)
  5. In de vreze des Heeren (Spreuken 23 : 17 midden (1))
  6. Opwekking tot gedurige vreze Gods (Spreuken 23 : 17 midden (2))
  7. Gevreesde storing en ondersteunende belofte (Spreuken 23 : 17a en 18)
  8. De goedertierenheid des Heeren voorgesteld (Jesaja 63 : 7 tot 9a)
  9. De goedertierenheid des Heeren vermeld (Jesaja 63 : 9a tot 14a en : 7)
  10. De inwoning van de Geest (Ezechiël 36 : 27a)
  11. Wandelen in Mijn inzettingen; Mijn rechten bewaren en doen (Ezechiël 36 : 27b)
  12. Ver-af-leven van Zijn volk (Hosea 2 : 13)
  13. Wederaanneming (Hosea 2 : 14a)
  14. Hernieuwde zegeningen (Hosea 2 : 14b)
  15. Niet Baäl, maar Ischi (Hosea 2 : 15)
  16. Geregeerd door de liefde (Hosea 2 : 16)
  17. Jezus door Johannes gedoopt (Mattheüs 3 : 13 en 14)
  18. Jezus’ doop in het licht van Gods deugden (Mattheüs 3 : 15 tot 17)
  19. Gode een goede reuk van Christus (Mattheüs 26 : 6 en 7)
  20. Hijzelf is méér dan het Zijne (Mattheüs 26 : 8 tot 10)
  21. Gereed voor het graf (Mattheüs 26 : 11 tot 13)
  22. De Trooster (Johannes 14 : 26a)
  23. De Trooster als Leraar (Johannes 14 : 26b)
  24. De Leermeester als Herinneraar (Johannes 14 : 26c)
  25. Voor mij is het leven Christus (Filippenzen 1 : 21a)
  26. Verberging in Christus (Filippenzen 1 : 21a en 21b)
  27. Sterven brengt winst – Filippenzen 1 : 21b)
  28. Sterven… (Kolossenzen 3 : 3a)
  29. Uw leven dat verborgen is (Kolossenzen 3 : 3b)

  In winkelmand