De bevindelijke weg der bekeering door hartvernieuwende, ontdekkende en zaligmakende genade van een vrijmachtig, getrouw en drieeenig verbonds-God. Eenige gedeelten van Hosea’s voorzeggingen geestelijk toegepast op de hedendaagsche toestanden van het Nederlandsche volk en land, doch inzonderheid op het Sion Gods van onze dagen, in verband met den algemeenen wereldnood.

12.50

Orig. papieren omslag, 106 blz. Geen locatie in de NCC.

1 op voorraad

SKU: 10550 Categorie:

Beschrijving

Orig. papieren omslag, 106 blz. Geen locatie in de NCC.

Schmiedecke, W.C. (Geref. Oefenaar)
J.J. Groen & Zoon – Leiden z.j.

Additional Information