De Keten der Bybelsche God-Geleertheyt, Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle gront-stukken der Christelijke Gods-dienst vervat, En te gelijck de Wegen en menigvuldige Wijsheit Gods; soo inde Bedeeling der Tijden, Beloften, Schaduwen, Voorseggingen, als in de Vervullinge der selve in en omtrent sijn Kerke, tot op de komste van Christus den Messias, vertoont. (14), 442, (28) blz. SGT P1. Waarbij: Keten der Bybelsche Godgeleertheid, Tweede deel. Soo die in haar draat en samen-hang aan een geschakelt, alle de Vervullingen der Beloften, Schaduwen, en Voorseggingen onder het Nieuwe Testament, of dagen van het Euangelium vertoond. Handelende van de Messias en sijn Kerke; en op hoedanigen wijse die sederd zijn Hemelvaard tot aan het eynde der Weereld in Seven Tijden soude ver-gaderd en dan verheerlijkt werden. Beknoptelijk Samen gestelt door Fredericus van Leenhof. Wilhelmus Goeree – Amsterdam 1682. 8o; (16), 152, (12) blz. Niet in de SGT; NCC geeft 2 locaties voor beide delen samen).

150.00

Opn. gebonden in half-leren band met ribben en titelschildje, 8o. (op het eind van het eerste en het begin van het tweede deel, voornml. in de marge, oude vocht-vlekken; tevens blz. 391 en 392 in duidelijke kopie op oud papier)

1 op voorraad

SKU: 4798 Categorie:

Beschrijving

Opn. gebonden in half-leren band met ribben en titelschildje, 8o. (op het eind van het eerste en het begin van het tweede deel, voornml. in de marge, oude vocht-vlekken; tevens blz. 391 en 392 in duidelijke kopie op oud papier)

Leenhof, Fredericus van
Wilhelmus Goeree – Middelburg 1678 / Amsterdam 1682

Additional Information