Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heer Thomas Stackhouse. Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald. Derde deel, eerste stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert het Begin der Wereld tot het trekken der Israëliten door de Rode Zee, met byzondere Verhandelingen over de zelven. Waarbij: Derde deel, twede stuk. Wegens de Aanmerkelykste Gebeurtenissen zedert de Wetgeving tot de Komst van Jesus Christus, met byzondere Verhandelingen over de zelven.

50.00

Gebonden in orig. perkamenten band, 8o; (4), 344, (4), 345 – 967 blz. Faty 2, 881. Gedrukt in zgn. Latijnse letter (nw. druk). (behoudens op een klein gaatje in het perkament op de rug en een stukje uit blz. 523 met enkele letters tekstverlies, een gaaf exemplaar!)

1 op voorraad

SKU: 4606 Categorie:

Beschrijving

Gebonden in orig. perkamenten band, 8o; (4), 344, (4), 345 – 967 blz. Faty 2, 881. Gedrukt in zgn. Latijnse letter (nw. druk). (behoudens op een klein gaatje in het perkament op de rug en een stukje uit blz. 523 met enkele letters tekstverlies, een gaaf exemplaar!)

Stackhouse, Thomas
Ottho van Thol – ’s Gravenhage en F. Houttuyn – Amsteldam 1758.

Additional Information