De Leeuw uit de stam van Juda, als een Lam ter slachting geleid. Zestien weldoorwrochte leerredenen over het bitter kruislijden van onze gezegenden Heiland en Zaligmaker Jezus Christus. Met een voorwoord van Ds. J. Schotel.

10.00

Gebonden, 309 blz.
– De zalving van de Heiland door Maria (Mattheus 26 : 6 – 9)
– De zalving van de Heiland door Maria (Mattheus 26 : 6 – 9)
– Het bereiden van het Pascha (Mattheus 26 : 17 – 19)
– Jezus in de hof van Gethsemane (Mattheus 26 : 27 – 39)
– De opwekking van Jezus discipelen in de hof van Gethsemane (Mattheus 26 : 40 – 44)
– De gevangenneming des Heilands in Gethsemane (Johannes 18 : 3 – 9)
– De valse getuigen en Jezus stilzwijgen (Mattheus 26 : 59 – 63a)
– De bespotting van Christus profetisch ambt (Mattheus 26 : 67 – 68)
– Het kopen van de akker des pottenbakkers (Mattheus 27 : 6 – 10)
– De Heiland beschuldigd door de overpriesters en de ouderlingen (Mattheus 27 : 12 – 14)
– Jezus tegenover Barabbas (Markus 15 : 11 – 14)
– De geseling en bespotting van Jezus koninklijke ambt (Johannes 19 : 1 – 3)
– Jezus uitgang uit Jeruzalem naar Golgotha (Markus 15 : 22 – 23)
– Het opschrift boven het kruis (Johannes 19 : 19 – 22)
– De drie-urige duisternis (Mattheus 27 : 45 – 49)
– Het breken van Jezus beenderen (Johannes 19 : 31 – 37)

Auteur: Bruinings, David
Uitgever: Lindenberg - Rotterdam-Zuid z.j.

1 op voorraad

Categorie: