De spelonk van Adullam. Tiental preken.

8.50

Gebonden, 200 blz.
1. Jozef en zijn broeders (Genesis 42 : 21)
2. In twintig jaar geen oplossing voor Jakob aangaande Jozef (Genesis 45 : 24 – 28)
3. De spelonk van Adullam en haar bewoners (1 Samuël 22 : 1 en 2)
4. Een troostvol woord in een donkere tijd (Jesaja 45 : 21b – 22)
5. De farizeeër en de tollenaar (Lukas 18 : 9 – 14)
6. De heilige oorlog tussen het vlees en de geest (Romeinen 7 : 24 – 26)
7. De troost van Gods Kerk (1 Korinthe 1 : 25 en 26a)
8. Gods genade verheerlijkt in het hart van Onésimus (Filémon : 10 – 12)
9. Een speciaal woord aan de vreemdelinge (1 Petrus 1: 3 – 4)
10.Een ernstige vermaning uit de Heilige Schrift in een zeer donkere tijd (2 Petrus 1 : 19)

Auteur: Spaans, Ds. J.
ISBN: 9789057411618
Uitgever: De Schatkamer - Rumpt 2002

Uitverkocht

Categorie: