De weg der heiligmaking. Voorgesteld in negen predikatiën over Mattheüs 5:47. Onveranderd overgezet in nieuwe druk en huidige spelling door J. van Vulpen.

22.50

Gebonden, 224 blz. NIEUW!
De negen preken van Bernardus Smytegelt die alle genomen zijn uit Mattheüs 5 : 47, zijn een aanwijzing en een besturing voor een vrome, en hoe hij zich in zijn omgang met anderen gedragen moet. Aangezien hij daarin veel zwarigheden ontmoet voor zichzelf en ook in de omgang met anderen, gaat hij daarin raad en bestuur geven. Hierin is Smytegelt zeer praktikaal, zoals dit ook in zijn werken bekend is. Ieder die ervaring heeft op de weg des levens zal zichzelf in dit boekje kunnen vinden.
Evenals in andere werken die uitgegeven zijn, komen hierin ook zware zaken voor die hij op een eenvoudige wijze verklaart die ieder bevatten kan. Daarom is dit een zeer leerzaam en levenswaardig boekje, dat ook actueel is voor de tijd die wij nu beleven.

Auteur: Smytegelt, Bernardus
ISBN: 9789079473045
Uitgever: De Oude Wijn Boeken - Woudenberg 2010

6 op voorraad