Een heilrijke belofte voor een arm volk. Zevental preken.

10.00

Gebonden, 158 blz.
1. Een heilrijke belofte voor een arm volk (Mattheüs 12 : 20)
2. Een kloppende Christus aan de deur der gemeente (Openbaringen 3 : 20)
3. Koningin Salomo en de koningin van het zuiden (2 Kronieken 9 : 5 en 6)
4. Het zaligmakend geloof in de opgewekte Christus (Romeinen 10 : 8b en 9)
5. Davids geloofsgetuigenis aangaande de opstanding van Christus (Psalm 16 : 9 – 11)
6. De naamgeving van de geboren Christus (Lukas 2 : 21)
7. Het bedroeven van de Heilige Geest (Efeze 4 : 30)

Auteur: Noort, Ds. G.J. van den
ISBN: 9789063980917
Uitgever: Uitgeverij Stark - Texel z.j.

1 op voorraad

Categorie: