Eerste en tweede bundel Feeststoffen. Vierde druk.

17.50

Gebonden, 141 / 152 blz. (in het 2e deel op enkele blz. een aandachtkruisje met balpen)
Eerste bundel
1. Een blijde tijding voor een ellendig volk – Deuteronomium 15 : 9m
2. Het Rijsje uit de afgehouwen tronk, een profetie van het wonder van Bethlehem – Jesaja 11 : 1
3. De dingen waarover in Judéa’s gebergte veel gesproken werd – Lukas 1 : 65b
4. De kerstboodschap – Lukas 2 : 7
5. De herders uit Efratha’s velden – Lukas 2 : 15 – 20
6. De vleeswording van het Woord – Johannes 1 : 14
7. De onveranderlijkheid des Heeren in de oudejaarsavondure herdacht – Hebreeën 13 : 8
8. De eis om getrouw te zijn tot de dood – Openbaring 2 : 10b
Tweede bundel
1. Het ledige graf in de morgen der opstanding – Matthéüs 28 : 6
2. De eerste verkondigster van het paaswonder – Markus 16 : 10
3. De derde openbaring van de Heere Jezus aan Zijn discipelen – Johannes 21 : 14
4. De majestueuze en heilrijke verhoging van Vorst Messías – Psalm 68 : 19
5. Het heengaan van de Trooster – Klaagliederen 1 : 16a
6. De pinkstervraag – Handelingen 2 : 12b
7. De pinksteroverwinning – Handelingen 2 : 41b
8. De Heilige Geest, toegezegd aan de in Christus gelovigen – Johannes 7 : 38, 39

Auteur: Reenen, Ds. G. van
Uitgever: Den Hertog - Houten 1984

1 op voorraad

Categorieën: ,