Wiens gunst ons troost. Een prekenserie over de Heidelbergse Catechismus. Deel 1 en 2.

60.00

Gebonden, 602 / 514 blz.
Een prekenserie over de Zondagen 1 t/m 24 en 25 t/m 52 van de Heidelbergse Catechismus.
Met de woorden: ‘Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven’ geeft dit belijdenisgeschrift helder omlijnd aan, waar het om gaat.
De titel ‘Wiens gunst ons troost’ (Ps. 108:6 berijmd) verwijst dan ook naar deze zeer belangrijke vraag en het veel inhoudend antwoord van Zondag 1.
Deze troost vloeit voort uit Gods vrije gunst die eeuwig Hem bewoog.
In de Catechismus ontvangen wij onderwijs over de gunst van God, die de oorzaak van de zaligheid is én hoe wij deel krijgen aan deze troost voor eigen hart en leven.

Auteur: Heemskerk, Ds. D.
Uitgever: De Banier, 2011 / 2012

1 op voorraad