Naar Uw gemaakt bestek. Elf preken.

10.00

Gebonden, 190 blz.
1. Ds. D. Wijting, De onverandelijkheid van Gods belofte (Maleachi 3 : 6)
2. Ds. G.van Reenen, Zie eens om, of een schat van herinneringen (Deuteronomium 32 : 9-12)eemt en ze
3. Oefenaar. L. Wijting, Het aanbevolen klagen (Klaagliederen 3 : 39)
4. Ds. H. Roelofsen, Geen blijvende stad (Hebreeën 13 : 14)
5. Ds. J.R. van Oordt, Het leven van de christen (Filippenzen 1 : 21)
6. Ds. M. Blok, Het wonder der genade (Kolossenzen 2 : 13-15)
7. Ds. A. Vergunst, Meer dan Salomo (Mattheüs 12 : 42)  
8. Ds. A. Hofman, David prijst het verbond (2 Samuel 23 : 5)
9. Ds. G.J. van Noort, De rijkdom in God voor alle oprechte wandelaars naar Sion (Psalm 84 : 12)
10. Ds. C. Sonnevelt, zendingspredikant, De bekendmaking van Gods Naam (Exodus 3 : 13-14a)
11. Ds. J.J. van Eckeveld, Jezus en de man met de verdorde hand op de sabbat (Markus 3 : 5)

Auteur: Wijting, Ds. D. / Reenen, Ds. G. van e.a.
Uitgever: Kerkenraad Geref. Gemeente - Zeist 2009

Uitverkocht

Categorie: