Uit het leven van Abraham. Achttien predikaties.

6.50

Gebonden, 208 blz. (op blz. 90 een balpenstreep in de buitenste marge)
– Uit Ur der Chaldeeën (Genesis 12 : 1 – 3)
– Het land, dat Ik u wijzen zal (Genesis 12 : 4 – 8)
– Naar Egypte (Genesis 12 : 9 – 20)
– Terug uit Egypte (Genesis 13 : 1 – 9)
– Lot kiest voor zichzelf (Genesis 13 : 10 – 18)
– De strijd tegen Kedor-Laomer (Genesis 14 : 1 – 16)
– Mechizedek (Genesis 14 : 17 – 24)
– Tel de sterren (Genesis 15 : 1 – 6)
– Verbondsbevestiging en verbondsvernieuwing (Genesis 15 : 12 – 21)
– Tussen de stukken door (Genesis 15 : 12 – 21)
– Verkeerde wegen (Genesis 16 : 1 – 6)
– Bij de put (Genesis 16 : 7 – 16)
– De geloofswandel van Abraham (Genesis 17 : 1)
– Een nieuwe naam (Genesis 17 : 2 – 8)
– Teken en zegel (Genesis 17 : 9 – 14)
– Nog sprak de Heere tot Abraham (Genesis 17 : 15 – 27)
– In de tent van Abraham en Sara (Genesis 18 : 1 – 15)
– Abraham staande voor het Aangezicht des Heeren (Genesis 18 : 16 – 33)

Auteur: Gilst, Ds. H. van
Uitgever: De Bruin - Geldermalsen 1979

1 op voorraad

Categorie: